Каква е разликата между работен лист и работна книга в Excel 2010

Писали сме много за Microsoft Excel 2010 на SolveYourTech.com и се опитваме да направим концепциите възможно най-лесни за разбиране. Въпреки това, често се налага да се позоваваме на определени елементи от вашия файл на Excel, което може да бъде трудно да се направи без използване на правилната терминология. Една обща разлика, която правим, е между работни листове и работни книги.

Въпреки че може да изглежда, че двете думи са синоними, те всъщност са доста различни. Разбирането на разликата между работен лист и работна книга в Excel 2010 ще ви помогне да разберете по-добре как е съставен файл на Excel 2010, като същевременно ще улесни разбирането на всички помощни статии или уроци, които намерите в Интернет.

Разбиране на работен лист

Работният лист във файл на Microsoft Excel 2010 е единична електронна таблица, състояща се от редове и колони. Когато стартирате за първи път Excel и ви бъде представен изглед, подобен на този по-долу, тогава по-голямата част от екрана се заема от работния лист по подразбиране.

Името на първия ви работен лист е Sheet1, ако вашата програма Excel все още използва настройките по подразбиране. Вашият работен лист обикновено съдържа поредица от редове, които са идентифицирани с числа в лявата част на прозореца, и колони, които са идентифицирани с букви в горната част на прозореца. Това е настройката по подразбиране в Excel 2010 и е най-често използваната структура в програмата.

Разбиране на работна книга

Работна книга в Microsoft Excel 2010 е целият файл на Excel (обикновено идентифициран с файлов тип .xls или .xlsx). Ако видите файл на Excel във вашата папка Моите документи, тогава този файл е работна книга.

Нов файл на Excel ще има име по подразбиране Book1, въпреки че това може по-късно да бъде променено, когато за първи път запишете файла. Вашата работна книга може да се състои от множество работни листа (нов файл в инсталацията на Excel по подразбиране ще има три работни листа), както и информация за самия файл, включително макроси, имена на автори и др. Но дори ако има само един работен лист във вашата работна книга на Excel, тогава този обект все пак ще се нарича работна книга, просто защото има капацитет да побере повече работни листове.

Разлика между работен лист и работна книга в Excel

Може би най-лесният начин да разберете разликата между работен лист и работна книга е да го мислите по отношение на страници в книга. Работната книга е цялата книга, докато работният лист е една страница в тази книга. Една работна книга може да съдържа най-малко един работен лист и до много голям брой работни листове, който е ограничен само от наличната памет на вашия компютър. Работните листове могат да се добавят, изтриват или преименуват в работната книга. Можете също да преименувате работна книга, без да засягате името на някой от работните листове. Можете да превключвате между работни листове в работната си книга, като щракнете върху разделите на листове в долната част на прозореца.

Можете да прочетете тук, за да научите как да преименувате работен лист.

Тази статия ще ви покаже как да покажете различни елементи, съдържащи се във вашата работна книга на Excel.